Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (ΕΣΕΑΠ) είναι η εθνική εμπορική ένωση των εταιριών παραγωγής και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.


Οι ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ είναι η εμπορία καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών απευθείας με τους καταναλωτές σε μια προσωπική βάση, συνήθως στο σπίτι τους ή στα σπίτια άλλων, στο χώρο εργασίας τους και σε άλλα μέρη μακριά από μόνιμες τοποθεσίες λιανικής πώλησης.


Οι απευθείας πωλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως μέσω της επεξήγησης ή της επίδειξης των προϊόντων από τους ανεξάρτητους συνεργάτες, ενώ αποτελούν ένα είδος λιανικού εμπορίου εκτός των καταστημάτων λιανικής πώλησης.


Εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο ως μια αξιόπιστη μέθοδος πωλήσεων και ΔΕΝ αποτελούν μέρος πυραμιδικού συστήματος διανομής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο ΕΣΕΑΠ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός σύνδεσμος που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπεί τον κλάδο των απευθείας πωλήσεων στην Ελλάδα.


Αποστολή του Συνδέσμου είναι «Να προστατεύει, να προάγει και να προωθεί την αποτελεσματικότητα των Εταιριών-Μελών του, καθώς και των ανεξάρτητων επιχειρηματιών που αυτές εκπροσωπούν. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό, η εμπορία των προϊόντων εκ μέρους των Εταιριών-Μελών και/ή η ευκαιρία των απευθείας πωλήσεων διεξάγονται με βάση το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικής δεοντολογίας και παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.»


Οι στόχοι μας είναι:


  • η ενίσχυση της ενημέρωσης και αναγνώρισης του κλάδου των απευθείας πωλήσεων σε όλες τις οργανωτικές της μορφές, ως ένα σημαντικό και αναγνωρισμένο κανάλι διανομής σε όλη την Ελλάδα
  • η εξασφάλιση ενός δίκαιου και νόμιμου εμπορικού περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να επιχειρούν οι Εταιρίες Απευθείας Πωλήσεων, ενισχύοντας παράλληλα το βέλτιστο συμφέρον των καταναλωτών προκειμένου να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τα Μέλη του συνδέσμου στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες