Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απευθείας πωλήσεις.

1. Κώδικας Συμπεριφοράς

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς των Απευθείας Πωλήσεων(Seldia) διατίθεται εδώ.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς για τους Πελάτες(Seldia) διατίθεται εδώ.2. Απευθείας Πωλήσεις στην Ευρώπη

Η κοινωνικοοικονομική μελέτη σχετικά με τον κλάδο διατίθεται εδώ.