Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:
Μελη

Herbalife International - Ελλάδα
Πεντέλης 110, 15126, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 81 08 800 - Φαξ: +30 210 81 08 888
Ιστοσελίδα: www.herbalife.gr

Διαχείριση βάρους, προϊόντα διατροφής και προσωπικής φροντίδας.