Διευθυνση Εδρασ:

Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων

Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ.: 15232, Χαλάνδρι

Tηλ.: +30 210 6967000

E-mail:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων (ΕΣΕΑΠ) είναι η εθνική εμπορική ένωση των σημαντικότερων εταιριών παραγωγής και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.


Υπό τον όρο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ νοείται η εμπορία καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών (α) που συνάπτεται με σύμβαση μεταξύ της εταιρείας που τα προμηθεύεται στην Ελλάδα και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας, ή (β) όταν ο καταναλωτής αγοράζει μεν από το εμπορικό κατάστημα της εταιρείας (ή με επικοινωνία με απόσταση, πχ. από το τηλέφωνο) αλλά έχει προηγηθεί επαφή του καταναλωτή και του ανεξάρτητου συνεργάτη σε άλλο χώρο.

Οι απευθείας πωλήσεις πραγματοποιούνται συνήθως μέσω της επεξήγησης ή της επίδειξης των προϊόντων από τους ανεξάρτητους συνεργάτες, ενώ αποτελεί ένα είδος λιανικού εμπορίου εκτός καταστημάτων λιανικών πωλήσεων. Μπορεί όμως η πώληση να γίνεται και εντός του καταστήματος της εταιρείας (εφόσον η εταιρεία έχει κατάστημα λιανικής), αφού πρώτα έχει προηγηθεί προώθηση/επίδειξη του προϊόντος από τον ανεξάρτητο συνεργάτη σε άλλο χώρο.
Εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο ως μια αξιόπιστη μέθοδος πωλήσεων και δεν αποτελούν μέρος του παράνομου συστήματος διανομής με μορφή πυραμίδας.

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ προσδιορίζεται στο Ν. 2251/1994 (Περί Προστασίας Καταναλωτών), και πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 2251/1994 (όπως αυτά τροποποιηθήκαν με την ΚΥΑ Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144/2013) με την οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βάσει ερευνών, οι λόγοι που επιλέγει κανείς τις απευθείας πωλήσεις είναι οι ακόλουθοι:


  • Οι Απευθείας Πωλήσεις είναι ένας καλός τρόπος για να αυξήσει κανείς τα εισοδήματά του.
  • Οι Απευθείας Πωλήσεις είναι ένας ευχάριστος τρόπος να συναντήσει κάποιος νέα άτομα.
  • Οι Απευθείας Πωλήσεις προσφέρουν ευέλικτο πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης.
  • Οι Απευθείας Πωλήσεις είναι ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσει κάποιος μια επιχείρηση.
  • Στις Απευθείας Πωλήσεις τα κέρδη είναι ανάλογα των προσπαθειών.

Μια ευκαιρία ανοικτή σε κάθε άτομο.

Δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο επίπεδο μόρφωσης, εμπειρίας, οικονομικών πόρων ή φυσικής κατάστασης.
Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και με οποιοδήποτε υπόβαθρο έχουν επιτύχει στον κλάδο των απευθείας πωλήσεων.


Όσοι ασχολούνται με τις απευθείας πωλήσεις είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες. Είστε αφεντικό του εαυτού σας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε:


  • Να έχετε ευέλικτο ωράριο, δηλαδή - εσείς επιλέγετε πότε και πόσο θέλετε να ασχοληθείτε με τις πωλήσεις.
  • Να θέσετε τους δικούς σας στόχους και να καθορίσετε από μόνοι σας το πώς θα τους πραγματοποιήσετε.
  • Να κερδίσετε χρήματα ανάλογα με τις προσωπικές σας προσπάθειες. Η επιχειρηματική σας επιτυχία εξαρτάται άμεσα από την προθυμία σας να εργαστείτε σκληρά.
  • Να έχετε μια δική σας επιχείρηση με μικρή ή και καθόλου επένδυση κεφαλαίου.
  • Να καταρτιστείτε και να λάβετε υποστήριξη από μια εδραιωμένη Εταιρία.

Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες είναι ένα είδος επιχειρηματιών που θα ήθελαν να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση. Γι' αυτό το λόγο ο κλάδος των Απευθείας Πωλήσεων τους προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες. Αυτή η μέθοδος πώλησης αγαθών απευθείας στον καταναλωτή είναι η σημαντικότερη πηγή εισοδήματος μέσω της αυτοαπασχόλησης με ελεύθερο ωράριο. Οι ευκαιρίες αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να ελκύουν το ενδιαφέρον ανδρών, γυναικών και ζευγαριών από κάθε κοινωνική και φυλετική ομάδα.